Right to Information               
ಪಿ ಐ ಓ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಭಾಗ ಹೆಸರು, ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಳಾಸ (PIO) ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಜಿಲ್ಲೆಗಳು) ದೂರವಾಣಿ ನಂ/ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ. /
ಇ-ಮೇಲ್
1 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ-1 ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59, ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025. ಬೆಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ)  
 ಮೊಬೈಲ್ : 9448120484
ಇ-ಮೇಲ್: eebng@ksphc.org
2 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ-2 ಶ್ರೀ. ಸಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ - 2, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು- 560 025. ಬೆಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ)  
 ಮೊಬೈಲ್ 9448120484
ಇ-ಮೇಲ್: eebng2@ksphc.org
3 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶ್ರೀ. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.60, ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ತುಮಕೂರು, ಕೋಲಾರ, ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ  
 ಮೊಬೈಲ್ 9448067015
ಇ-ಮೇಲ್: eebng1@ksphc.org
4 ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ. ಲೋಕೇಶ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ 4 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಇ & ಈ ಬ್ಲಾಕ್, ಕುವೆಂಪು ನಗರಾ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ಮೈಸೂರು - 570 023. ಮೈಸೂರು ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜ ನಗರ  
 ಮೊಬೈಲ್:
9964202876
ಇ-ಮೇಲ್: eemys@ksphc.org
5 ದಾವಣಗೆರೆ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಧರ್ ಪಿ. ಆರ್. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಪಿ ಜೆ ಎಕ್ಸಟೆನ್ಶನ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಅರುಣಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಸಮೀಪ, ದಾವಣಗೆರೆ - 577 002. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, , ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ  
 ಮೊಬೈಲ್ 9342864545
ಇ-ಮೇಲ್ : eedvg@ksphc.org
6 ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಎಸ್. ಬಸವರಾಜು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಟಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಬೆಳಗಾವಿ - 590 016. ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಹಾವೆರಿ  
 ಮೊಬೈಲ್
9242992804
ಇ-ಮೇಲ್: eebgm@ksphc.org
7 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಶ್ರೀಮತಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ - 585 105. ಬೀದರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ರಾಯಚೂರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ  
 ಮೊಬೈಲ್ 9880036946
ಇ-ಮೇಲ್ : eegul@ksphc.org
8 ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ , ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ಸಮೀಪ, 2 ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಲೇನ್, ಟೆಲಿಕಾಂ ಹೌಸ್ ರೋಡ್, ಮಂಗಳೂರು - 575 001. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ  
 ಮೊಬೈಲ್
9448164250
ಇ-ಮೇಲ್ : eemng@ksphc.org
9 ಹಾಸನ ಶ್ರೀ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ , ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ .974 / 1, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಯಾಶ್ರೀ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಎದುರು, ಹಾಸನ -573201. ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.  
 ಮೊಬೈಲ್
9880339677
ಇ-ಮೇಲ್ : eehas@ksphc.org
ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ      
A
ಯೋಜನಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ. ಸಯ್ಯದ್ ನಯೀಮ್ ಅಹಮದ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಯೋಜನೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560025. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು
 ಮೊಬೈಲ್
9845543079
ಇ-ಮೇಲ್ ID : eepm@ksphc.org / eesystem@ksphc.org
B
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀಮತಿ. ವಂದನಾ ಸಿಂಗ್ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಯೋಜಕರು, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560025. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು  
 ಮೊಬೈಲ್ 9886368511
ಇ-ಮೇಲ್ : eeecom@ksphc.org
C
 ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿಭಾಗ  ಶ್ರೀ. ರಾಮದೇವಿ ಎಂ. ಜಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560025. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು  
 ಮೊಬೈಲ್: 9880073940
ಇ-ಮೇಲ್ : eecontracts@ksphc.org
D
ಆಡಳಿತ ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ್ ಬಿ. ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59, ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು
 ಮೊಬೈಲ್
9900106642
ಇ-ಮೇಲ್ : aaobng@ksphc.org
E
ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ. ಲೋಕೇಶ್ ಎಸ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59, ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು
 ಮೊಬೈಲ್
9449678566
ಇ-ಮೇಲ್ : aaobng@ksphc.org
F
ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ. ರಾಮದೇವಿ ಎಂ. ಜಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59, ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು
 ಮೊಬೈಲ್
9880073940
ಇ-ಮೇಲ್ : aaobng@ksphc.org
 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ url ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ http://www.righttoinformation.gov.in  
Top