Right to Information               
ಪಿ ಐ ಓ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಭಾಗ ಹೆಸರು, ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಳಾಸ (PIO) ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಜಿಲ್ಲೆಗಳು) ದೂರವಾಣಿ ನಂ/ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ. /
ಇ-ಮೇಲ್
1 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ-1 ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59, ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025. ಬೆಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ)  
 ಮೊಬೈಲ್ 8762407584
ಇ-ಮೇಲ್: eebng@ksphc.org
2 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ-2 ಶ್ರೀ. ಸಯ್ಯದ್ ನಯೀಮ್ ಅಹಮದ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ - 2, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು- 560 025. ಬೆಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ)  
 ಮೊಬೈಲ್ 9845543079
ಇ-ಮೇಲ್: eebng2@ksphc.org
3 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶ್ರೀ. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.60, ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ತುಮಕೂರು, ಕೋಲಾರ, ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ  
 ಮೊಬೈಲ್ 9448067015
ಇ-ಮೇಲ್: eebng1@ksphc.org
4 ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ. ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ 4 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಇ & ಈ ಬ್ಲಾಕ್, ಕುವೆಂಪು ನಗರಾ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ಮೈಸೂರು - 570 023. ಮೈಸೂರು ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜ ನಗರ  
 ಮೊಬೈಲ್
9880440390
ಇ-ಮೇಲ್: eemys@ksphc.org
5 ದಾವಣಗೆರೆ ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಪಿ ಜೆ ಎಕ್ಸಟೆನ್ಶನ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಅರುಣಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಸಮೀಪ, ದಾವಣಗೆರೆ - 577 002. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ  
 ಮೊಬೈಲ್ 9448328900
ಇ-ಮೇಲ್ : eedvg@ksphc.org
6 ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ . ಬಿ. ಪಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಟಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಬೆಳಗಾವಿ - 590 016. ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಹಾವೆರಿ  
 ಮೊಬೈಲ್
9731055609
ಇ-ಮೇಲ್: eebgm@ksphc.org
7 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ - 585 105. ಬೀದರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ರಾಯಚೂರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ  
 ಮೊಬೈಲ್ 9448120484
ಇ-ಮೇಲ್ : eegul@ksphc.org
8 ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ. ಉದಯ ಭಾಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ), ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ಸಮೀಪ, 2 ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಲೇನ್, ಟೆಲಿಕಾಂ ಹೌಸ್ ರೋಡ್, ಮಂಗಳೂರು - 575 001. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ  
 ಮೊಬೈಲ್
8105566494
ಇ-ಮೇಲ್ : eemng@ksphc.org
9 ಕೊಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಎಸ್. ಬಸವರಾಜು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ .241, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 16, 7 ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ, ಕೆಟ್ಟವಾನೆ, ಹೊಸಪೆಟೆ -583201. ಬಳ್ಳಾರಿ, ಗದಗ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ.  
 ಮೊಬೈಲ್ 9242992804
ಇ-ಮೇಲ್ : eekoppal@ksphc.org
10 ಹಾಸನ ಶ್ರೀ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ , ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ .974 / 1, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಯಾಶ್ರೀ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಎದುರು, ಹಾಸನ -573201. ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.  
 ಮೊಬೈಲ್
9880339677
ಇ-ಮೇಲ್ : eehas@ksphc.org
11 ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ      
  ಯೋಜನಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ. ವಿ.ಎನ್. ಅಶೋಕ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560025. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು
 ಮೊಬೈಲ್
9880036946
ಇ-ಮೇಲ್ ID : eepm@ksphc.org / eesystem@ksphc.org
  ಇ-ವಾಣಿಜ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ. ವಂದನಾ ಸಿಂಗ್ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560025. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು  
 ಮೊಬೈಲ್ 9886368511
ಇ-ಮೇಲ್ : eeecom@ksphc.org
   ಇ-ಟೆಂಡರಿಂಗ್ &ಒಪ್ಪಂದಗಳು  ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿಭಾಗ, ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59,ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560025. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು  
 ಮೊಬೈಲ್ 9611396773
ಇ-ಮೇಲ್ : eecontracts@ksphc.org
  ಆಡಳಿತ ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಕಾರಂತ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವ.ಮತ್ತು.ಮೂ.ಸೌ.ಅ.ನಿ.ನಿ ನಂ.59, ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು
 ಮೊಬೈಲ್
9880037177
ಇ-ಮೇಲ್ : aaobng@ksphc.org
 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ url ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ http://www.righttoinformation.gov.in  
Top