Right to Information               
  1. ಜನರಲ್
       
  2. ಅಧ್ಯಾಯ -1- ಸಂಘಟನೆಯ ವಿವರಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು
       
  3. ಅಧ್ಯಾಯ -2- ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ನೌಕರರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು
       
  4. ಅಧ್ಯಾಯ -6- ಪ್ರವರ್ಗಗಳ ಪುಟ
       
  5. ಅಧ್ಯಾಯ -10- ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೈಪಿಡಿ
       
  6. ಅಧ್ಯಾಯ -14- ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು
       
       
 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ URL ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ http://www.righttoinformation.gov.in
Top