ಇ-ಆಡಳಿತ


-ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ವಿಧ್ಯುನ್ಮಾನ ಆಡಳಿತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ  ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ  ನಡುಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.-ಆಡಳಿತವು 

() ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ

(
ಬಿ) ಪಾರದರ್ಶಕತೆ

(ಸಿ) ಮಾಹಿತಿ  ಹಕ್ಕು
 
(ಡಿ) ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ

(
) ಖಾತ್ರಿಯಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು
 
(ಎಫ್) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಖಾತ್ರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ
.
 

-ಆಡಳಿತದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಪಕ್ರಮಗಳು:

 • PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಡಳಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ೮೯ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ.
   

 • ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆಧಾರಿತವಾದ ಬೆರಳುಗಳ ಗುರುತಿನ  ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
   

 • ವೆಬ್ ಎನೆಬಲ್ಡರ್ (ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ)
   

 • ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಮಯನಿಷ್ಠೆಯ ಸುಧಾರಣೆ, ರಜೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಗಳ  ಸುಸೂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ / ಪುನರ್ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ

ತ್ವರಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನ್ ಅಳವಡಿಕೆ.

 • ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ವಿವರಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ  ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು, ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್.ನಲ್ಲಿ ಕೋ- ಲೊಕೇಷನ್ ಸರ್ವರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
   

 • ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು  ಮತ್ತು ಉಪ ವಲಯಗಳು ಡಯಲಪ್  / ಐಎಸ್.ಡಿ.ಎನ್. ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
   

 • ವೇಗವಾದ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನಿತರ ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಳಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲತಾಣವು ನಿಗಮ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಪಾಲುದಾರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.


ಎಂ.ಎಸ್. ಯೋಜನೆ 2002ರ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ  ಅಂತರ್ಜಾಲ  ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:

 • ದೂರದ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿಯಮಿತ  ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ
   

 • ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಅರಿಯಲು
   

 • ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಪ್ಪೇಜ್ ಇತ್ಯಾದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿರುವ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು
   

 • ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದ್ದಾಗ್ಗೆ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ನಿರ್ಧರಣೆ.
   

 • ಹೊರಗಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ
   

 • ದೂರ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
   

 • ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ  ಕಚೇರಿಗಳ ನಡುವೆ  ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ.
   

 • ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರ ವಿಹಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಖಾತ್ರಿ ನೀಡುವ ಅಂದಾಜುಗಳು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಆರ್ಚಿಕಾಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ ಇಕ್ಸ್ ಬಳಕೆಯ ವಾಕ್ ಥ್ರೂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.
   

 • ಎನ್.ಐ.ಎಸ್.ಎ (ಸಿವಿಲ್), ಎಸ್.ಟಿ.ಎ.ಡಿ.ಡಿ.21.1ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು
   

ನಿಗಮದೆಲ್ಲೆಡೆ ಲೆಕ್ಕ ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಬಳಕೆ-

 • ದೈನಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು
   

 • ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಖರ್ಚುಗಳ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ನೋಡಲು
   

 • ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಯುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು

ಇ-ಟೆಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿ-

 •  ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಟೆಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕರಾರು ಆಖೈರುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು.
   

 • ವಿಪ್ರೋದ ಸೋದರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 01 ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇ-ಟೆಂಡರಿಂಗ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
   

Top